Nieuws van 10 augustus: Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest • Tata Steel schuift niet aan bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes

Nieuws van 10 augustus: Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest • Tata Steel schuift niet aan bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes; Alle inwoners van Uitgeest die een kaartje hebben gekocht in de postcodeloterij, delen vier miljoen euro. De resterende 50% wordt verdeeld onder degenen die een 1911 ED-postcode hebben en in dat gebied wonen.

Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest
Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest

Volgende week woensdag en donderdag gaat Remkes met uiteenlopende bedrijven en brancheorganisaties in gesprek over de stikstofproblematiek; hij zal echter geen ontmoeting hebben met de op een na grootste uitstoter, Tata Steel, of met de luchthaven Schiphol. Gegevens van de NHD.

Een functionaris van Remkes gaf de volgende uitleg: “dat onderdeel van de stikstofproblematiek die de landbouwindustrie en plattelandsgemeenschappen treft” valt onder de bevoegdheid van de meest ervaren crisisbemiddelaar van het land. De meeste stikstofemissies van het land komen van deze faciliteiten.

Volgens Tennet, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het project om elektriciteitskabels van windparken aan te sluiten op het vasteland, reinigt het schip momenteel zand om het laatste derde deel van de zeekabel op diepte te brengen.

Tennet veronderstelt dat er een zandpluim net onder het wateroppervlak te zien is als men goed genoeg kijkt. zand dat van de oceaanbodem is geërodeerd.

In een halve eeuw dienst heeft Cold Rolling Mill 21 (of kortweg KW21) meer dan 60 miljoen ton staal gewalst.

De eerste vijf weken van de zomer is er geen wals. Een woordvoerder verklaarde in plaats daarvan dat eind september een nieuwe “Cold Roll” zal worden geïntroduceerd, “met nieuwe ‘invoer’- en ‘exit’-secties voor invoer en uitvoer, een nieuw ter plaatse gebouwd lasapparaat en een horizontale “looper, ” en een rolschaar.”

Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest
Postcodeloterij-prijzen vallen (op de Middelweg) in Uitgeest

Helpen! We worden verstikt door de zandduinen. Mark Janssen, hoofd Stichting Duinbehoud, slaat alarm. Duin “ontwikkeling” en het “verdwijnen van heilzame kruidenflora” veroorzaakt door stikstofemissies zijn twee kanten van hetzelfde fenomeen. En als Janssen er iets over te zeggen heeft, dan zal de staalsector als geheel, dus ook Tata Steel, daar de dupe van worden. Het provinciebestuur heeft twee belangrijke groepen te huisvesten: boeren en Tata Steel.